25 let
pomáháme
vlastníkům řídit
jejich firmy.

Nově také společně investujeme.

Prostřednictvím námi řízeného private equity fondu nabízíme
kvalifikovaným investorům investici do perspektivních společností.

Charakteristika fondu

Fond je fondem kvalifikovaných investorů podle zákona č. 240/2013 Sb. o investičních společnostech a investičních fondech. Minimální výše investice činí 1 milion Kč. Investovat lze prostřednictvím podfondu, který se zaměřuje na společnosti působící v tradičních průmyslových odvětvích.

Podrobně o fondu

O nás

Odborný poradce Fondu, společnost Moore Advisory CZ s.r.o., patří do sítě globální poradenské společnosti Moore Global. Kvalifikovaným investorům nabízíme unikátní příležitost společně s námi zhodnotit peníze prostřednictvím investic do úspěšných firem.

Více informací

Private equity fondy
s investičním horizontem 5 let
dosahovaly ke konci roku 2020
zhodnocení (IRR)

12%. Preqin Quarterly Update Q3/2020
31. January 2022

PODFOND INDUSTRY DOSÁHL MEZIROČNÍHO ZHODNOCENÍ +23,70 %

Dnes byla uzavřena auditovaná výroční zpráva MaeG Investment SICAV a.s. za minulé účetní období od 1. 10. 2020 do 30. 9. 2021. Výroční zpráva potvrdila, že i přes obecně komplikované podmínky na trhu v důsledku trvající pandemie COVID-19 vzrostla čistá hodnota aktiv fondu na jednu investiční akcii (NAV) meziročně o 23,70 %. Od jeho založení se tak průměrná čistá míra výnosnosti pohybuje na úrovni 22,13 % p.a.

Kontaktujte nás

Nepovinné