25 let
pomáháme
vlastníkům řídit
jejich firmy.

Nově také společně investujeme.

Prostřednictvím námi řízeného private equity fondu nabízíme
kvalifikovaným investorům investici do perspektivních společností.

Charakteristika fondu

Fond je fondem kvalifikovaných investorů podle zákona č. 240/2013 Sb. o investičních společnostech a investičních fondech. Minimální výše investice činí 1 milion Kč. Investovat lze prostřednictvím podfondu, který se zaměřuje na společnosti působící v tradičních průmyslových odvětvích.

Podrobně o fondu

O nás

Odborný poradce Fondu, společnost Moore Advisory CZ s.r.o., patří do sítě globální poradenské společnosti Moore Global. Kvalifikovaným investorům nabízíme unikátní příležitost společně s námi zhodnotit peníze prostřednictvím investic do úspěšných firem.

Více informací

Private equity fondy
s investičním horizontem 5 let
dosahovaly ke konci roku 2020
zhodnocení (IRR)

12%. Preqin Quarterly Update Q3/2020
29. February 2024

PODFOND INDUSTRY I PŘES KOMPLIKOVANOU SITUACI NA TRHU DOSÁHL MEZIROČNÍHO ZHODNOCENÍ +6,88 %

Informační povinnost

AVANT investiční společnost, a.s. je správcem fondů kvalifikovaných investorů podle zákona 240/2013 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a jejich akcionářem nebo podílníkem se může stát kvalifikovaný investor dle § 272 tohoto zákona. Sdělení klíčových informací fondu (KID), včetně všech relevantních informací souvisejících s valnou hromadou, jsou k dispozici na webových stránkách https://www.avantfunds.cz/cs/informacni-povinnost/.

V listinné podobě lze uvedené informace získat v sídle společnosti AVANT investiční společnost, a.s., City Tower, Hvězdova 171 6/2b, 140 00 Praha 4 - Nusle. Další důležité informace naleznete pro investory na webových stránkách https://www.avantfunds.cz/cs/dulezite-informace/.

Zásady ochrany osobních údajů

Jsme si vědomi toho, že naši investoři, návštěvníci a další osoby, kteří navštíví naše webové stránky, si cení svého soukromí. 

Veškeré zpracovávání osobních údajů z naší strany proto probíhá vždy v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 4. 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES („GDPR“).

Více informací ohledně GDPR naleznete na webových stránkách společnosti AVANT investiční společnost, a.s. https://www.avantfunds.cz/cs/gdpr/.

Kontaktujte nás

Nepovinné