25 let
pomáháme
vlastníkům řídit
jejich firmy.

Nově také společně investujeme.

Prostřednictvím námi řízeného private equity fondu nabízíme
kvalifikovaným investorům investici do perspektivních společností.

Charakteristika fondu

Fond je tzv. fondem kvalifikovaných investorů podle zákona č. 240/2013 Sb. o investičních společnostech a investičních fondech. Minimální výše investice činí 1 milion Kč. Investovat lze prostřednictvím dvou samostatných podfondů s rozdílnou investiční strategií.

Podrobně o fondu

O nás

Zakladatel a odborný poradce Fondu, společnost Moore Czech Republic s.r.o., patří do sítě globální poradenské společnosti Moore Global. Kvalifikovaným investorům nabízíme unikátní příležitost společně s námi zhodnotit peníze prostřednictvím investic do úspěšných firem.

Více informací

Private equity fondy
s investičním horizontem 5 let
dosahovaly ke konci roku 2017
zhodnocení (IRR)
téměř

16%. Preqin Quarterly Update Q3/2018
11. únor 2020

PODFOND TECHNOLOGY DIVESTOVAL PROJEKT OPIFER INVESTMENTS STAGE 2 LTD.

V únoru 2020 byla uskutečněna divestice projektu Opifer Investments Stage 2 Limited (Opifer), do které podfond Technology vstoupil v březnu 2018. Exit investice byl realizován po dohodě s řídícím partnerem Opiferu, mimo jiné z důvodu změny investiční strategie společnosti Opifer.

Kontaktujte nás

Nepovinné