O nás

Odborný poradce fondu, společnost Moore Advisory CZ s.r.o., je členem skupiny Moore Czech Republic s.r.o., jež patří do sítě globální poradenské společnosti Moore Global. Celosvětově tvoří Moore Global jednu z předních sítí účetních a poradenských společností a zaměstnává přes 30 tisíc odborníků ve více jak 110 zemích.

Na českém trhu působí Moore Advisory CZ v čele s Petrem Kymličkou a Radovanem Haukem od roku 2005. Více než 40 expertů poskytuje služby v oboru manažerského a transakčního poradenství zejména v oblasti energetiky, zdravotnictví a veřejném sektoru.

„Doprovázíme vlastníky firem na cestě ke zhodnocení výsledků jejich práce.“

Za dobu své existence pomohl náš M&A tým zaměřený na nákup a prodej podniků mnoha českým a slovenským vlastníkům finančně zhodnotit podíly ve firmách, které vybudovali. Spokojení klienti následně řešili otázku, kam získané finanční prostředky investovat.

Vznikla tak myšlenka společného investování s  našimi klienty formou založení investičního fondu, který bude vyhledávat a realizovat příležitosti se zajímavým výnosem a rozumným rizikovým profilem.

Odborný poradce a správce fondu

MaeG Investment SICAV byl založen v březnu 2017 a jeho zakladatelem byla společnost Moore Czech Republic s.r.o. V červnu 2020 se novým vlastníkem fondu stala společnost Equity Partners s.r.o.

„Moore Advisory CZ s.r.o., která se specializuje zejména na nákup, řízení a prodej společností, je odborným poradcem fondu.“

Odborný poradce vyhledává investiční příležitosti, navrhuje transakční strukturu a smluvní dokumentaci, zajišťuje akviziční financování i samotnou realizaci akvizice. Společně s managementem zainvestované společnosti nastavuje podnikatelskou strategii. Investici v průběhu jejího života pečlivě monitoruje a ve vhodný čas připraví a následně realizuje tzv. exit z investice prodejem vhodnému investorovi.

Klíčoví lidé fondu:

Petr Kymlička

Petr Kymlička je členem investičního výboru MaeG Investment SICAV. Je partnerem a spolumajitelem skupiny Moore Czech Republic s.r.o. a Equity Partners s.r.o. V oblasti strategického řízení podniků a fúzí a akvizic (M&A) působí 25 let. Před založením skupiny Moore Czech Republic, jejímž členem je i odborný poradce fondu Moore Advisory CZ s.r.o., pracoval ve vrcholovém vedení tuzemských poboček významných globálních poradenských společností. Zaměřuje se zejména na odvětví výrobních společností, zdravotnictví a finančních trhů.

Karel Kučera

Karel Kučera je členem investičního výboru MaeG Investment SICAV. Zaměřuje na rozvoj podnikání a mezinárodní obchod, zejména mezi EU a Asií. V letech 2014-2018 vedl agenturu CzechInvest, která za jeho působení dojednala investice v objemu přes 7 miliard EUR. V Moore Advisory CZ s.r.o. odpovídá za poradenství investorům vstupujícím na středoevropský trh.

Obhospodařovatelem a administrátorem fondu je společnost AVANT investiční společnost, a.s., která zajišťuje běžný chod fondu a dodržování pravidel kolektivního investování dle regulace České národní banky. AVANT investiční společnost, a.s. patří k nejzkušenějším společnostem v oblasti správy a poskytování služeb fondům kvalifikovaných investorů.

Depozitářem fondu je Česká spořitelna, a.s. Depozitář eviduje cenné papíry v portfoliu fondu a vede jeho peněžní účty.

Auditorem MaeG Investment SICAV je AUDIT ONE s.r.o.

Čtěte dál:

Pro investory