Charakteristika fondu

Struktura a forma fondu

MaeG Investment je fondem kvalifikovaných investorů (dle zákona č. 240/2013 Sb.). Tento typ fondů je určen výhradně investorům, kteří jsou si vědomi rizik spojených s tímto typem investování. Minimální výše investice činí 1 milion Kč, přičemž je třeba počítat s tím, že peníze by měly být uloženy ve fondu alespoň pět let.

„MaeG Investment má v současné době jeden podfond, který je aktivním investorem. V investovaných společnostech usiluje o podstatný vlastnický podíl, který umožní ovlivňovat další rozvoj společnosti.“

Industry podfond je určen pro investory preferující tradiční odvětví, zejména segment průmyslových firem. Zvažované firmy mají své portfolio zákazníků a disponují rozvojovým potenciálem. Podfond Industry investuje výhradně do společností, kterým může předat zřetelný přínos a zvýší tak hodnotu investice.

Při vstupu do podfondu investor získává investiční akcie za cenu odrážející hodnotu majetku podfondu. Vložené prostředky podfond následně investuje do nákupu vlastnických podílů ve vybraných společnostech. Při výstupu z podfondu investor prodává investiční akcie zpět za cenu vyplývající z aktuální hodnoty majetku.

Pojem SICAV v názvu fondu označuje společnost s proměnným základním kapitálem. Tato právní forma byla zvolena z důvodu zajištění otevřené formy investování. Na rozdíl od tradičních (uzavřených) private equity fondů je MaeG Investment založen na dobu neurčitou, a investoři tak mohou vstupovat do fondu bez omezení.

V čem se lišíme

  • Jako poradci známe dokonale lokální trh. Víme, kde hledat vhodné investiční příležitosti.
  • Víme, na co se při hodnocení firem zaměřit, jak poznat společnost se skrytým potenciálem a co udělat pro její další rozvoj.
  • Management firmy v nás má seriózního partnera. Neinvestujeme, aniž bychom měli jistotu, že náš vstup bude pro firmu přínosem, a aktivně se podílíme na strategickém řízení podniku.
  • Na konci našeho angažmá dokážeme odhadnout správný okamžik pro prodej společnosti a nalézt vhodného investora, který nabídne adekvátní cenu.

„Nabízíme unikátní propojení investorů se špičkovou poradenskou společností s globální působností a know-how.“

Čtěte dál:

O nás