Pro investory

Charakteristika investora

MaeG Investment je otevřený pro fyzické či právnické osoby, které splňují zákonnou definici kvalifikovaného investora, tzn. mají možnost investovat alespoň 1 milion Kč a zároveň si uvědomují, že cílené nadstandardní zhodnocení investice s sebou nese příslušná rizika.

Typickými investory našeho fondu jsou bývalí vlastníci firem, kteří hledají optimální zhodnocení peněz získaných z prodeje své společnosti, preferují aktivní přístup k investování a s ohledem na své předchozí podnikání rozumějí přímému vztahu mezi rizikem a očekávaným výnosem. Dalším typem investora jsou aktivní podnikatelé, kteří investují buď napřímo ze svého majetku, případně z volných prostředků svých společností.

„S investory jednotlivé příležitosti konzultujeme. Investor znalý podnikání společnosti, do které investujeme, může fond zastupovat v jejích statutárních orgánech.“

Investiční strategie

Zajímají nás společnosti, které mají svého zákazníka a rostoucí trh. Jejich management má vizi, kam chce firmu posunout, a schopnosti a zkušenosti tuto vizi naplnit. Tyto firmy obvykle splňují následující charakteristiky:

 • Jedná se o perspektivní společnosti v různých stádiích života, pokaždé však s jasným investičním příběhem postaveným na atraktivním trhu, kde společnost působí, a s kompetencí na trhu uspět.
 • Jsou řízeny silným manažerským týmem, který již něco dokázal, sdílí s námi vizi a strategické cíle pro následujících několik let a je připraven se stát naším partnerem. Považujeme za zásadní motivační faktor, aby klíčoví manažeři firmy, do které chceme investovat, měli možnost získat ve společnosti určitý vlastnický podíl.
 • Předmětu podnikání společnosti rozumíme a jsme přesvědčeni, že náš vstup bude pro společnost přínosem.
 • Jsme schopni odhadnout, kdo od nás za několik let společnost odkoupí a co se musí stát, aby prodej přinesl požadované zhodnocení naší investice.

Fond má v této chvíli jeden podfond, který je aktivním investorem. V investovaných společnostech usiluje o podstatný vlastnický podíl, který umožní ovlivňovat další rozvoj společnosti.

Industry podfond se zaměřuje na investice do středně velkých společností zaměřených na tradiční průmyslová odvětví, které disponují rozvojovým potenciálem.

Základní parametry fondu

 • Název fondu: 
  MaeG Investment SICAV a.s.
 • Název podfondu: 
  MaeG Investment, podfond Industry
 • Vznik: 
  2.5.2017
 • Doba trvání: 
  Na dobu neurčitou
 • Vlastník: 
  Equity Partners s.r.o.
 • Obhospodařovatel a administrátor: 
  AVANT investiční společnost, a.s.
 • Odborný poradce: 
  Moore Advisory CZ s.r.o.
 • Depozitář: 
  Česká spořitelna, a.s.
 • Orgán dohledu: 
  Česká národní banka
 • Auditor: 
  AUDIT ONE s.r.o.
 • Právní forma: 
  Akciová společnost s proměnným základním kapitálem (SICAV)
 • Forma akcií: 
  Zaknihované na jméno
 • Minimální investice: 
  1 000 000 CZK
 • Oceňovací období: 
  Kalendářní rok; po skončení účetního období ocenění nezávislým znalcem
 • Cílený čistý výnos: 
  10 % p.a.
 • Vstupní poplatek: 
  Max. 3 %
 • Výstupní poplatek: 
  30 % do 5 let od uskutečnění původní investice, 0 % po 5 letech od uskutečnění původní investice
 • Roční poplatek za správu fondu: 
  2 % z průměrné roční hodnoty fondového kapitálu podfondu 

Jak se stát investorem

Máte-li zájem dozvědět se více o MaeG Investment a jeho podfondu, kontaktujete nás na telefonním čísle +420 227 031 495, případně na maeginvestment@moore-czech.cz nebo prostřednictvím odpovědního formuláře zde.

Následně se s Vámi spojí obhospodařovatel fondu, který Vás jako licencovaný subjekt provede celým procesem.

Čtěte dál:

Portfolio