Aktualita

31. 01. 2022

PODFOND INDUSTRY DOSÁHL MEZIROČNÍHO ZHODNOCENÍ +23,70 %

Dnes byla uzavřena auditovaná výroční zpráva MaeG Investment SICAV a.s. za minulé účetní období od 1. 10. 2020 do 30. 9. 2021. Výroční zpráva potvrdila, že i přes obecně komplikované podmínky na trhu v důsledku trvající pandemie COVID-19 vzrostla čistá hodnota aktiv fondu na jednu investiční akcii (NAV) meziročně o 23,70 %. Od jeho založení se tak průměrná čistá míra výnosnosti pohybuje na úrovni 22,13 % p.a.

Fond v průběhu roku 2021 rozšířil své portfolio nabytím 5,33% podílu ve společnosti NEOPHARMA a.s. skrze účelově založenou společnost Steotos s.r.o. Společnost se zaměřuje na potravinářský průmysl a nabízí své služby během procesu vývoje, zakázkové výroby a kompletace doplňků stravy. Společnost cílí jak na český, tak i na zahraniční trh. Aktuálně fond tedy vlastní minoritní účasti ve třech společnostech, a to Sanborn a.s., Misterine s.r.o. a NEOPHARMA a.s. (resp. Steotos s.r.o.).

Meziroční zhodnocení fondu je způsobeno zejména pozitivním vývojem hospodaření společnosti SANBORN a.s. V průběhu roku 2021 došlo ke splacení části akcionářské půjčky ze strany společnosti a nadále se předpokládá pozitivní vývoj na trhu výroby součástek do turbín a generátorů. Společnost v roce 2022 plánuje celkové tržby ve výši přes 512 mil. Kč, ukazatel EBITDA je plánovaný na 95 mil. Kč.

Společnost Misterine s.r.o. pokračuje ve vývoji nových funkcí pro svůj vlajkový software a zaměřuje se zejména na oblast digitalizace provozu. Byla zahájena spolupráce se společnostmi VIPO, Vojenský opravárenský podnik a SAB Aerospace. Oblast působení společnosti se tak rozšířila o civilní a zahraniční projekty. Realizace zakázky pro Evropskou kosmickou agenturu (ESA) probíhá dle smluvně daného harmonogramu, v těchto dnech je akceptována další fáze projektu.