Aktualita

30. 01. 2023

PODFOND INDUSTRY I PŘES KOMPLIKOVANOU SITUACI NA TRHU DOSÁHL MEZIROČNÍHO ZHODNOCENÍ +0,66 %

Dnes byla uzavřena auditovaná výroční zpráva MaeG Investment SICAV a.s. za minulé účetní období od 1. 10. 2021 do 30. 9. 2022. Výroční zpráva potvrdila, že i přes obecně komplikované podmínky na trhu v důsledku přetrvávající pandemie COVID-19, začátku války na Ukrajině, skokovému zvýšení cen energií a vysoké inflaci vzrostla čistá hodnota aktiv fondu na jednu investiční akcii (NAV) meziročně o 0,66 %. Průměrná čistá míra výnosnosti se tak od jeho založení pohybuje na úrovni 17,83 % p.a.

Fond během roku 2022 rozšířil své portfolio nabytím 15 % podílu ve strojírenské společnosti JP – PROLAK, spol. s r.o. skrze účelově založenou společnost SC Czech AFC, a.s. Společnost se zabývá zakázkovou a sériovou kovovýrobou a zaměřuje se na výrobu menších a středně velkých kovových sérií svařenců a dalších výrobků zejména pro zemědělské stroje a automobilový průmysl. Od uskutečnění akvizice se hospodaření společnosti vyvíjí velice pozitivně, nicméně to se projeví ve fondu až v následujícím fiskálním roce. Aktuálně tedy fond MaeG vlastní minoritní účast ve čtyřech společnostech z různých odvětví, a to SANBORN a.s., Misterine s.r.o., NEOPHARMA a.s. (resp. Steotos s.r.o.) a JP – PROLAK, spol. s r.o.

Meziroční výrazné snížení výkonnosti fondu je způsobeno zejména recesí, se kterou se česká ekonomika potýká. Vývoj na tuzemském i světovém trhu byl ovlivněn především energetickou krizí a vysokou inflací. Nejširší globální akciový index MSCI All Country World Value oslabil o 20 %, Pražská burza (PX) oslabila o 18 % a asijské akciové trhy oslabily o více něž 22 %.

Společnost SANBORN a.s., která působí jako výrobce součástek a dílů především pro energetický a petrochemický průmysl, v roce 2022 evidovala výrazný nárůst poptávky po svých výrobcích a službách ve srovnání s předcházejícím rokem a podařilo se jí významně předčit předložený finanční plán. Nárůst byl způsoben především revitalizací trhu po odeznění pandemie COVID-19, ale také díky velmi kvalitnímu managementu společnosti.

Společnost NEOPHARMA a.s. (resp. Steotos s.r.o.) nadále pokračovala ve výrobě, vývoji a kompletaci doplňků stravy pro výrobní a obchodní společnosti v tuzemsku i zahraničí. V průběhu roku 2022 společnost navýšila svoji obchodní aktivitu a personální kapacitu, která ji umožnila rozšířit nabízené produkty, a tím zvýšit poptávku po svých službách.

Společnosti Misterine s.r.o. se v roce 2022 podařilo rozšířit svoji působnost o segment školství, vzdělávání, zdravotnictví a energetiky a nadále pokračuje ve vývoji nových funkcí pro svůj vlajkový software. Společnost se také během roku 2022 zúčastnila veletrhů, které ji pomohly získat mimo tuzemské zákazníky i zahraniční klienty, zejména na území Asie. Společnost dále zavedla možnost prodeje svého softwaru „online“, což rovněž přispělo k jejímu příznivému zviditelnění na trhu.