Aktualita

29. 02. 2024

PODFOND INDUSTRY I PŘES KOMPLIKOVANOU SITUACI NA TRHU DOSÁHL MEZIROČNÍHO ZHODNOCENÍ +6,88 %

Dnes byla uzavřena auditovaná výroční zpráva MaeG Investment SICAV a.s. za minulé účetní období od 1. 10. 2022 do 30. 9. 2023. Výroční zpráva potvrdila, že i přes obecně komplikovanou situaci na trhu, zejména v důsledku přetrvávající války na Ukrajině, vysokých cen energií a vysoké inflaci, vzrostla čistá hodnota aktiv fondu na jednu investiční akcii (NAV) meziročně o 6,88 %. Průměrná čistá míra výnosnosti se tak od jeho založení pohybuje na úrovni 16,01 % p.a.

Relativně nižší meziroční výkonnost fondu byla ovlivněna zejména stagnací české ekonomiky, které se stále nedaří vrátit na úroveň předcovidového období. Vývoj na tuzemském trhu byl ovlivněn především energetickou krizí a přetrvávající vysokou inflací, jež vedla k nižší reálné spotřebě domácností a brzdila investiční aktivitu firem. Negativní dopad na českou ekonomiku měla také pokračující stagnace Německa, největšího českého obchodního partnera, kam míří přibližně 30 % českého exportu. Dle aktuální prognózy ČNB by však v roce 2024 měla klesnout celková inflace na úroveň 2,6 % a zároveň se očekává růst HDP, což zlepší podmínky i pro výkonnost našeho fondu.

K tomu by měla přispět i změna struktury fondem vlastněných společností. V říjnu 2023 fond rozšířil své portfolio nabytím 10 % podílu v kovárenské společnosti CZECH PRECISION FORGE a.s. (CPF). Společnost CPF je tradiční českou firmou se silným postavením na světovém i domácím trhu v oblasti kování. Jako jedna z mála kováren v regionu střední Evropy se soustřeďuje na zápustkové a volné kování ocelových slitin, neželezných kovů a speciálních materiálů. Součástí celkového výrobního procesu je vlastní produkce kovacího nářadí, vlastní tepelné zpracování, destruktivní i nedestruktivní zkoušení a povrchové úpravy, včetně hrubování. Společnost nabízí rovněž finální obrábění a laserové vypalování vybraných typů výkovků. Nově bude ve spolupráci s novými akcionáři posilovat svou pozici v obranném průmyslu, např. výrobou kol pro pásová a další vozidla.

V listopadu roku 2023 fond úspěšně odprodal svůj 14,44 % podíl ve strojírenské společnosti SANBORN a.s., která působí jako přední výrobce součástek a dílů především pro energetický a petrochemický průmysl. Kupujícím se stala nadnárodní private equity společnost Oriens, jež svojí nabídkou překonala další dva zájemce. Fond MaeG koupil společnost SANBORN a.s. společně s fondem Genesis Capital před šesti lety a od té doby ji ve spolupráci s managementem výrazně zhodnotil, což se projevilo i ve vysoce nadstandardní prodejní ceně našeho podílu.

Fond MaeG tedy aktuálně drží podíl ve čtyřech společnostech, a to konkrétně v Misterine s.r.o., NEOPHARMA a.s., JP – PROLAK a.s. a CZECH PRECISION FORGE a.s. Díky zmíněnému prodeji podílu ve společnosti SANBORN a.s. získal fond volnou hotovost, která již byla částečně investována do firmy CPF, zbytek je pak připraven pro akvizici podílů v dalších výrobních společnostech v souladu se strategií fondu nabývat sice minoritní podíly, ale s možností ovlivňovat (prostřednictvím odborného poradce) jejich zhodnocování.

Technologická společnost Misterine s.r.o. pokračovala ve své aktivní obchodní politice na tuzemských i světových trzích. Zaměřila se mj. na prohlubování spolupráce s japonskými klienty, podařilo jí se též prodloužit smlouvu s klíčovým zákazníkem, Evropskou kosmickou agenturou (ESA). Společnost vedle toho neustále inovovala a vyvíjela své produkty v oblasti augmentované a virtuální reality a připravovala je pro aplikaci v oblasti výroby (tzv. návodky), vzdělávání a marketingu. Intenzivně se pracuje na startu nového dlouhodobého projektu pro ESA.

Společnost NEOPHARMA a.s. (resp. Steotos s.r.o.), která působí ve výrobě, vývoji a kompletaci doplňků stravy pro odběratele v tuzemsku i v zahraničí, překonala v minulém roce negativní dopady ztráty významného zákazníka a opět nastartovala rychlý růst, především díky posilování obchodních aktivit a rozšiřování výrobních a vývojových kapacit. Aktuálně se dokonce zvažuje možnost přechodu na vícesměnný provoz.

Ve strojírenské společnosti JP – PROLAK a.s., jež se zabývá zakázkovou a sériovou kovovýrobou, v roce 2023 došlo k mírnému snížení obratu, a to jednak v důsledku klesající ceny vstupních materiálů, která se projevila také v ceně produkce, jednak s ohledem na odkládání zakázek u klíčových odběratelů společnosti (SOR, němečtí klienti). Ve společnosti však byl významně doplněn management, což se projevilo v oživení jejích obchodních aktivit i v optimalizaci vnitřních procesů. V roce 2024 se již společnost vrací k růstu. V současné době probíhá intenzivní analýza trhu s cílem realizovat dodatečnou akvizici k JP – PROLAK a.s.